aktiviteter


Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail:


Gardehusarforening Jyllands aktiviteter

Estandarten


Ved følgende arrangementer i 2019 har  Estandarten været repræsenteret indtil d. 22.5.2019:

4. maj på Skæring Heder, Århus


Komne arrangemneter i 2019:

15. juni Markeringen af 800 års dagen for Dannebrog fald fra himlen, København

5. september Flagdagen for vore soldater, Århus

11. november Mindeparken, Århus


20. februar ved Prins Henriks bisættelse i København

4. maj på Skæring Hede, Århus

3. september Faneborg ved modtagelse af HM Dronningen og Hesteeskadronens besøg i Silkeborg

5. september Flagdagen for vore soldater, Århus

11. november Mindeparken, Århus


Ved følgende arrangementer i 2017 har  Estandarten været repræsenteret indtil d. 29.12.2017:


Januar ved Jens Kristian Nygaards begravelse

4. maj på Skæring Hede, Århus

15. juni Dronningens modtagelse, Hobro

23, juni Modtagelse ved Dronningens ankomst Århus Havn, for at tage ophold på Marselisborg Slot.

4. juli Rindsholm Kro

11. november Mindeparken, Århus