dagsorden


Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail:


Gardehusarforening Jyllands Genralforsamlings dagsorden

Dagsorden!


  1. Valg af dirigent.


  1. Formandens beretning


  1. Regnskab ved kassereren


  1. Indkomne forslag


  1. Valg af bestyrelses medlemmer og 2 suppleant

    Formand:                    Hans Pedersen         

    Kasserer:                    Holger Nygaard             (På Valg)

             Næstformand :             Bertel Jesen                  (på Valg)         

             Sekretær:                    Simon Nielsen         

    Bestyrelsesmedlem:      Tage Gjesing Hansen     

             1. Suppleant:                Svend Aage Andersen   (På valg)

             2. Suppleant:                Claus Ovesen               (På valg)


  1. Valg af revisor og revisorsuppleanter: 

              Revisor:                        Per Christiansen         (På valg) 

              Revisor:                        Jens Siomsen           

              Suppleant                     Knud  Erik Bødker       (På valg)


  1. Valg af en fane bærer / estandart  Tage G. Hansen (På valg)


  1. Evt.Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.