HjemVelkommen til Gardehusarforening Jyllands hjemmeside

Efter generalforsamlingen d. 6. april 2019 består bestyrelsen af nedenstående personer.

Set fra venstre er det formand Hans Pedersen, Tage Gjesing Hansen, Holger Nygård, Bertel Jensen og Simon Nielsen.

Der er lavet en Facebookside for foreningen, bestyrelsen vil opfordre alle jer, der er på Facebook, til at besøge og "like", så vi på den måde kan sprede budskabet om foreningen.


Det er bestyrelsens ambition, at bede nogle af foreningens unge tjenestegørende om at berette om livet ved regimentet med jævne mellemrum og iøvrigt dele interessante artikler og opslag om husarernes liv og levned.

Gardehusarforeningen Jylland er en af 11 foreninger, som hører under Danske Gardehusarforeninger.


Gardehusarforeningen Jylland blev oprettet d. 21. marts 1990.


Gardehusarforeningen dækker Jylland fra Skagen til Kongeåen. Der er også en forening i Sønderjylland.


Medlemskab af Gardehusarforeningen Jylland sker ved henvendelse til Danske Gardehusarforeninger www.danskegardehusarforeninger.dk


Kontingent er pt. kr. 300,- årligt. For dette beløb får du bladet "Gardehusaren" 4 gange om året og medlemskab af en lokalforening efter dit eget valg.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.


Hjemmesiden er senest opdateret d.14. september 2020.


Generalforsamlingen d. 4. april 2020 er udsat på ubestemt tid p.g.a coronavirius. Du vil her på siden kunne se den nye dato, når den bliver offentlig gjort i henhold til foreningens vedtægter.

Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: