historie


Gardehusarforening Jyllands Historie

Den stiftende generalforsamling fandt sted på Hotel Pejsegården, Bræstrup lørdag d. 24. marts 1990.


Der var 26 personer til stede.


Valgt til formand blev Thorkild Hedegaaard på den stiftende generalforsamling.

Til de øvrige bestyrelsesposter blev valgt:

Per Knudsen, Jens Simonsen, Erik Jacobsen, Ole Olsen, Hans Strebel Nielsen, Poul Kejser-Olesen.


Som bestyrelsessuppleanter valgtes Berthel H. Jensen og Christian Østergaard.


Det 1. bestyrelsesmøde afholdtes på Krabbes Hotel i Holstebro torsdag d. 5. april 1990 kl. 19:00.

Konstitueringen af den første bestyrelse blev som følgende:

Formand:                   Thorkild Hedegaard

Næstformand:            Erik Jacobsen

Kasserer:                   Per Knudsen

Sekretær:                  Poul Kejser-Olesen

Bestyrelsesmedlem:   Ole Olsen

Bestyrelsesmedlem:   Hans Nielsen

Bestyrelsesmedlem:   Jens Simonsen


På det første bestyrelsesmøde fremsendtes ansøgning til Danmarkssamfundet om tildeling af fane/estandart.


Der var enighed i bestyrelsen om at foretrække en estandart hvis valgmulighed forelå.


På generalforsamlingen d. 16. marts 1991, som foregik på Borbjerg Mølle kro ved Holstebro, blev estandarten overrakt af Henning Nordmand og Poul Boye Larsen fra Danmarkssamfundet.

Foreningens formænd igennem årene


Thorkild Hedegaard 1990 – 2000


Poul Risager 2000 - 2004

(generalforsamling d. 23. marts og d. 26. marts dør Poul. Efter Pouls død indtræder Hans Pedersen som formand)


Hans Pedersen 2004 – 2010


Hans Ahler 2010 – 2011


Tage Gjesing Hansen 2011 - 2016


Anders Juul Jensen 2016 - 2016


Hans Pedersen 2016 -


Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: