aktiviteter


Gardehusarforening Jyllands aktiviteter

Aktiviteter i foreningen


Vi har i bestyrelsen valgt at sløjfe efterårets sammenkomst i 2020.

 

Det har været en svær beslutning at træffe, men grunden er, at smittetrykket med Covid-19 er eskaleret her i eftersommeren med tilsyneladende store eftervirkninger af sygdommen. Da mange af vores medlemmer er i den mest udsatte gruppe af befolkningen, har vi i bestyrelsen valgt ikke at afholde Pudsedag i efteråret.

 

Vi håber og satser på, at vi kan mødes anderledes frit til generalforsamlingen til foråret.

 

Det var sundheds- og velfærdsaspektet, det andet aspekt er, at på grund af Covid-19 krisen er vores sædvanlige mødested Simested Kro gået konkurs og er lukket. Så vi skal i bestyrelsen have fundet et andet centralt sted at mødes.

 

Det kan godt ske, at enkelte synes, at det er at skyde gråspurve med kanoner, men hellere det end være med til at presse smittetrykket op.

 

De bedste hilsner fra bestyrelsen og på forhåbentligt gensyn i foråret 2021.


Pudsedag lørdag d. 9. november 2019 kl. 12.00 på Simested Kro, Boldrupvej 75, 9620 Aalestrup,


Generalforsamling 6. april 2019


Sommertur d. 22. august 2018

Estandarten


Estandarten har ikke været til nogen arrangementer i 2020 p.g.a. corona.


Ved følgende arrangementer i 2019 har  Estandarten været repræsenteret.


4. maj på Skæring Hede, Århus

16. juni Markeringen af 800 års dagen for Dannebrog fald fra himlen, København

25. juni Modtagelse ved Dronningens ankomst Århus Havn, for at tage ophold på Marselisborg Slot.

9. august ved Per Christiansens bisættelse i Kristrup Kapel, Randers

5. september Flagdagen for vore soldater, Århus

5. september Flagdagen for vore soldater, Hinnerup


Komne arrangemneter i 2019:

11. november Mindeparken, Århus(den er nedlagt)


Ved følgende arrangementer i 2018 har Estandarten været repræsenteret.


20. februar ved Prins Henriks bisættelse i København

4. maj på Skæring Hede, Århus

3. september Faneborg ved modtagelse af HM Dronningen og Hesteeskadronens besøg i Silkeborg

5. september Flagdagen for vore soldater, Århus

11. november Mindeparken, Århus


Ved følgende arrangementer i 2017 har  Estandarten været repræsenteret.


15. juni Dronningens modtagelse, Hobro

4. juli Rindsholm Kro

11. november Mindeparken, Århus

Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: