silkeborg_dronningDronninge besøg 3. og 4. september 2018

Ved HM Dronningens 2 dages besøg i Silkeborg deltog Tage Hansen og Hans Pedersen med Estandarten i faneborgen sammen med ca. 40 andre faner, ved modtagelsen af Dronningen på Silkeborg Rådhus den 3/9.

Ligeledes deltog vi i opstillingen, da Dronningen og Borgmesteren senere skulle på karettur rundt i Silkeborg, eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteeskadron.

Et flot syn at se Dronningen og de 52 gardehusarer i hesteeskorten rundt i byens gader, hvor flere tusinde havde taget opstilling.   

Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: