Sommertur


Sommertur Gardehusarforening Jylland

Sommertur til Borrislejren


Onsdag den 22. august 2018 mødtes vi, 20 personer, til årets sommertur, der startede i Borrislejren. Der var lejet en bus til at køre os rundt i terrænet, som dækker et areal på knap 4.800 hektar. Vi fik en særdeles god og lærerig tur rundt i skydeterrænet, hvor terræninspektør Ole Pedersen fortalte historien om terrænet, og hvilke aktiviteter, der er på stedet.


På turen rundt oplevede vi, hvordan et finskyttehold trænede med 3 forskellige finskydningsgeværer og så ved selvsyn, hvordan man lynhurtigt nedlægger mål på mere end en halv kilometers afstand. På den 26,5 km lange tur rundt i området fortalte Ole Pedersen om hvilke dyre- og fuglearter, der tilsyneladende trives fint sammen med forsvarets skydninger. Han kunne også berette om et rigt fiskeliv i Omme Å, som løber igennem en del af terrænet. Efter rundturen spiste vi frokost i kantinen, måske første gang for de fleste af os at skulle afregne efter vægt af maden, som vi fortærede.


Herefter kørte vi til Lønborg Kirke, som ligger på et højt plateau i Skjern Å-dalen. Bag kirken havde vi en flot udsigt over Skjern Å. Her fortalte Bertel Jensen hvordan man i 1960'erne rettede åen ud og gjorde 4.000 hektar til god landbrugsjord, for så i 2003 at slynge åen tilbage til sit oprindelige forløb. Det var på det tidspunkt Danmarks største naturgenopretningsprojekt, og for det fik vi Europa Nostra Prisen – en pris for bevarelse af den europæiske kulturarv.


Vi kørte nu til Stauning Havn, hvor vi nød medbragt kaffe og brød. Flere nåede også en fornøjelig gang slynggolf og hesteskokast.


Sidste del af turen foregik på Stauning Whisky Destillery, hvor vi fik historien om, hvordan Stauning Whisky bliver lavet på råvarer, rug og byg, dyrket i nærområdet, og tørv til røgning hentes i Klosterlund i Midtjylland. Lokal arbejdskraft fremstiller whiskyen, som bliver lagret på egefade hentet i Amerika. Stauning Whisky har vundet mange internationale priser og har høstet stor anerkendelse over hele verden i de sidste 3 år, hvilket har resulteret i, at man har bygget et helt nyt anlæg til produktion af 850.000 liter whisky årligt.


Fra foreningen skal lyde en stor tak til Bertel Jensen og Holger Nygård for en veltilrettelagt tur.
Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: