ghr_jylland


Om Gardehusarforening Jylland

Gardehusarforeningen Jylland blev stiftet den 21. marts 1990.


Foreningens formål er at være bindeled mellem ikke tjenestegørende Gardehusarer og regimentet, samt styrke sammenholdet mellem såvel unge som gamle gardehusarer.


Indtil 1998 var Gardehusarforeningen Jylland den eneste forening i Jylland.


I 1998 blev Gardehusarforeningen Sydjylland oprettet.


Derefter dækker Gardehusarforeningen Jylland området fra Skagen til ca. Esbjerg / Kolding.


Gardehusarforeningen Jylland er en af de 11 gardehusarforeninger, som er medlem af de danske gardehusarforeninger. Med sine ca. 90 medlemmer er GHF Jylland en af de mindre foreninger trods sit store område.


Foreningens generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned.

Arrangementer bliver afholdt på Simested Kro. Det foregår med spisning med ledsager, hvorefter der er kammeratligt samvær.


Bestyrelsen vedtog at droppe pudsedagen i efteråret, da der ikke har været tilslutning nok til disse arrangementer de sidste 2 år. Vi satser i stedet lidt flere ressourcer på sommerturen.


Ved 25 års medlemskab overrækkes 25 års hæderstegn, som ombyttes ved 40 års medlemskab, og således igen ved 50-60-65-70 års medlemskab.


Ved medlemskab af Gardehusarforeningen Jylland er du med til at styrke sammenholdet mellem husarerne i Jylland, og ved vore arrangementer, som er upolitiske vil du møde såvel gamle som unge husarer.


Det årlige kontingent er kr. 300,- i perioden 1. januar til 31. december.


Ved medlemskab af foreningen kan ved henvendelse til foreningens formand  købe et medlemsemblem, hvis man ønsker dette.


Danske Gardehusarforeninger udgiver bladet "Gardehusaren" i samarbejde med Gardehusarregimentet 4 gange årligt. Bladet indeholder nyt fra regimentet, såsom artikler, navne nyt, fødselsdagsliste og forenings nyt fra de enkelte lokalforeninger.


Foreningsemblem med krydsbånd bæres når foreningens medlemmer mødes til diverse arrangementer.Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: