indmeldelse


Indmeldelse i Gardehusarforening Jylland

Alle der har gjort tjeneste ved Gardehusarregimentet kan blive medlem af Gardehusarforeningen Jylland.


Som medlem af Gardehusarforeningen Jylland modtager du bladet "Gardehusaren" 4 gange om året.


Det årlige kontingent er kr. 300,- i tiden 1. januar til 31. december.


Indmeldelse i Gardehusarforening Jylland sker ved udfyldelse af indmeldelsesformularen på Danske Gardehusarforeninger Klik her


Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: