dagsorden


Gardehusarforening Jyllands Genralforsamlings dagsorden

Dagsorden!


  1.  Valg af dirigent.
  2.  Formandens beretning
  3.  Regnskab vedkasseren
  4.  Indkomne forslag
  5.  Valg af bestyrelses medlemmer og 2 suppleant

    Formand:                    Hans Pedersen             (på valg)

    Kasserer:                    Holger Nygaard             

             Næstformand :             Bertel Jesen                         

             Sekretær:                    Simon Nielsen               (på valg)       

    Bestyrelsesmedlem:      Tage Gjesing Hansen    (på valg)  

             1. Suppleant:                Svend Aage Andersen   (På valg)

             2. Suppleant:                Claus Ovesen               (På valg)


            6.  Valg af revisor og revisorsuppleanter: 

              Revisor:                        Knud Erik Bødker        

              Revisor:                        Jens Siomsen             (på valg)        

              Suppleant                                                      (på valg)


             7.  Valg af en fane bærer / estandart  Tage G. Hansen (På valg)


             8.   Evt.Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.


Gardehusarforening Jylland

Formand Hans Pedersen mobil: 52 37 10 20

Kasserer Holger Nygård tlf. 97 32 16 29

Web ansvarlig Alma Bastrup Eriksen E-mail: